קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי - 382

קרן השתלמות קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי של החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1979
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.31%

יתרות
הפקדות ללא העברות 330.22
משיכת כספים ללא העברות -302.81
העברות בין הקופות -73.27
צבירה נטו -45.86
יתרת נכסים 2331.84

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.56%
תשואה מצטברת לתקופה 6.95%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.5%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.5%
תשואה מצטברת 3 שנים 19.76%
תשואה מצטברת 5 שנים 35.21%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.19%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.22%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.16%
סטיית תקן 60 חודשים 1.08%
אלפא שנתית 0.24%
שארפ ענף -0.57%
שארפ כל הקופות -0.93%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.12%
יחס נזילות 90.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.97%722220.11
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.13%656056.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.87%43565.91
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.14%772792.24
פיקדונות1.9%44222.64
הלוואות0%3.85
מזומנים ושווי מזומנים2.93%68223.98
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים1.06%24751.06
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים95.23%2220647.66
נכסים לא סחירים4.77%111188.68
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ81.75%1906279.93
נכסים בחו"ל ובמט"ח18.25%425556.41

גרף יתרות של קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי

גרף תשואות של קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי

קבל הצעה לקופת גמל

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
טלפון:
לכבוד: סמן עד 3 גופים
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו