קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי - 382

קרן השתלמות קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי של החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג המינהלי בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג המינהלי בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1979
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.33%

יתרות
הפקדות ללא העברות 316.3
משיכת כספים ללא העברות -267.88
העברות בין הקופות -61.65
צבירה נטו -13.23
יתרת נכסים 2021.92

תשואות פרטים מלאים באתר הקופה
תשואה ממוצעת שנה אחרונה -0.06%
תשואה מצטברת לתקופה -0.68%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.72%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.39%
תשואה מצטברת 3 שנים 29.37%
תשואה מצטברת 5 שנים 26.19%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 8.96%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.76%

מדדי סיכון פרטים מלאים באתר הקופה
סטיית תקן 36 חודשים 1.34%
סטיית תקן 60 חודשים 1.95%
אלפא שנתית 0.96%
שארפ ענף 0.15%
שארפ כל הקופות -0.05%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.34%
יחס נזילות 90.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות31%626865.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות26.99%545645.34
אג"ח קונצרניות לא סחירות4.46%90166.49
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות26.5%535718.18
פיקדונות4.49%90884.44
הלוואות0%24.46
מזומנים ושווי מזומנים6.07%122645.36
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.49%9974.89
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים90.64%1832710.59
נכסים לא סחירים9.36%189214.3
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ87.8%1775289.32
נכסים בחו"ל ובמט"ח12.2%246635.57
חלוקת נכסים לפי רמת סיכון
מזומנים ואג"ח ממשלתיות37.07%749511.09
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות35.72%722215.41
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות26.5%535718.18
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ0.72%14480.22

גרף יתרות של קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי

גרף תשואות של קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי
חלוקת נכסים לפי רמת סיכון של קרן השתלמות לעובדי הדירוג המינהלי מסלול כללי

קבל הצעה לקופת גמל

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
 שם פרטי:
 
שם משפחה:
 
דואר אלקטרוני:
   
טלפון:
   
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו
 

שלבים בדרך לקבלת משכנתא

סוגי משכנתאות

פיגור בהחזר המשכנתא

מיחזור משכנתא

ממציאת נכס, הצגת מסמכים, קבלת הצעה וסגירה על העסקה

אילו שלבים תעברו בדרך לקבלת משכנתא, פירוט השלבים ועצות שאסור לוותר עליהן
להמשך המאמר

ממציאת נכס, הצגת מסמכים, קבלת הצעה וסגירה על העסקה

אילו שלבים תעברו בדרך לקבלת משכנתא, פירוט השלבים ועצות שאסור לוותר עליהן
להמשך המאמר

ממציאת נכס, הצגת מסמכים, קבלת הצעה וסגירה על העסקה

אילו שלבים תעברו בדרך לקבלת משכנתא, פירוט השלבים ועצות שאסור לוותר עליהן
להמשך המאמר

ממציאת נכס, הצגת מסמכים, קבלת הצעה וסגירה על העסקה

אילו שלבים תעברו בדרך לקבלת משכנתא, פירוט השלבים ועצות שאסור לוותר עליהן
להמשך המאמר >>